Цветан Гавровски

Цветан Гавровски е роден 1947 година. Тој е доктор на науки од областа на електрониката и редовен професор на Факултетот за Електротехника и Информациски Технологии на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Арт фотографијата е негова преокупација над триесет години. Учествувал на бројни изложби во земјата и странство. Носител е на звањето МАЈСТОР НА ФОТОГРАФИЈАТА на Фото Сојузот на Македонија. Претпочита црно-бела фотографија, но последните десетина години работи и колор. Смета дека фотографијата е само визуелно ликовно изразно средство. Ја претставувал Македонската фотографија во колекциите на светските биеналиња организирани од FIAP: Кина 1997, Швајцарија 1999, Италија 2001, Унгарија 2004, Луксембург 2004, Кина 2006, Словачка 2008, Ирска 2009. 

Претседател на Фото Сојузот на Македонија (1985-1999) и (2002-2009)

FIAP L.O.  (Претставник на светската федерација на фотографска уметност за Македонија од 1995

FIAP (Fédération Internqtionale de l’Art Photographique)

ПОЗНАЧАЈНИ НАГРАДИ:

 • 1985 Diplome de maitrise en photo, Bruxelles, Belgium
 • 1987 Diploma for collection, Alba, Italy
 • 1987 Прва награда “Денови на Македонската Фотографија”
 • 1988 Diploma, Belgrade, Yugoslavia
 • 1990 Прва награда “Денови на Македонската Фотографија”
 • 1992 Diploma for collection, International exhibition “PHOTOMEDIA”
 • 1992 Прва награда “Денови на Македонската Фотографија”
 • 1993 First prize at the international exhibition “BRIDGES”, Struga
 • 1993 Прва награда, Екологија ’93, Скопје
 • 1994 Диплома  “Денови на Македонската фотографија”
 • 1995 Third prize, International exhibition “Sumice ’95, Belgrade
 • 1995 First prize, gold medal, International exhibition Andorra
 • 1996 Трета награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 1997 Втора награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 1998 FIAP Diploma, International Exhibition “PHOTOMEDIA”
 • 1999 Втора награда за колекција“Денови на Македонската фотографија”
 • 2000 Трета награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 2001 Трета награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 2002 Трета награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 2002 Third prize International Exhibition MARUBI-Tirana
 • 2003 Втора награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 2004 Трета награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 2005 Диплома за колекција “Денови на Македонската фотографија”
 • 2008 Прва награда “Денови на Македонската фотографија”
 • 2008 FIAP Bronze medal for collection, “PHOTOMEDIA”
 • 2009 FIAP ribbon for photo Biennal Rivne, Ukraine
 • 2011 FIAP ribbon, International Exhibition Alexinac 2011
 • 2011 PSA gold medal, International Exhibition Alexinac 2011

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ

 • 1975 Tравник, Босна и Херцеговина, Градска галерија
 • 1993 Велес, Уметничка галерија
 • 1994 Штип  Уметничка галерија
 • 1999 Битола  Уметничка галерија
 • 2001 PAZARDZHIK, BULGARIA, ART GALLERY MASHEV
 • 2002 Скопје, PHOTO FAKT GALLERY
 • 2003 BERLIN, GERMANY, Амбасада на РМ
 • 2005 Скопје MKC галерија
 • 2005 Куманово Салон „Трајко Прокопиев“
 • 2007 Скопје, ФЕИТ
 • 2012 Leskovac-Serbia, Art Gallery

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ:

 • (1985,1990) Љубљана–Словенија;
 • (1985,1986,1987,1988,1989,1990,1995, 1999) Белград, Нови Сад, Бачка Топола, Смедерево, Ваљево, Радовица –Југославија;
 • (1985,1986,1988,1989,1990) Загреб, Ровињ, Ивањец, Крижевциi – Хрватска;
 • (1987, 1988, 1991) Сарајево–Босна и Херцеговина;
 • (1985) Brussels–Belgium; (1989,1990) Nuremberg–Germany;
 • (1990) Arl – France;
 • (1987) Alba–Italy;
 • (2000,2001,2002,2003) Tirana–Albania;
 • (1999) Tirgu Mures-Romania;
 • (1998) Budapest-Hungary;
 • (1999) Krakow – Poland;
 • (1995) Andorra–Andorra;
 • (1999) Bern–Switzerland;
 • (1997) Shenzhen – China;
 • (2001) Thesaloniki-Greece;
 • (1985,1987,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010) Струга, Прилеп, Скопје, Штип, Битола, Гевгелија, Струмица, Кавадарци, Куманово, Охрид–Р. Македонија

УЧЕСТВО НА СВЕТСКОТО FIAP BIENNALE

Член на жири на меѓународни изложби под патронат на FIAP

 • PHOTOMEDIA 2002-MACEDONIA,                                             FIAP Patronage No. 2002/075
 • PHOTOMEDIA 2004-MACEDONIA,                                             FIAP Patronage No. 2004/106
 • THIRD ODESSA INT. PHOTO SALON–UKRAINE,                        FIAP Patronage No. 2004/077
 • INTERN. EXHIBITION-BOR, SERBIA, 2008                                  FIAP Patronage No. 2008/089
 • INTERN. EXHIBITION-BOR, SERBIA, 2009                                  FIAP Patronage No. 2009/020
 • 4-th Int. PHOTO SALON KUMANOVO-MACEDONIA,                   FIAP Patronage No. 2009/104
 • INTERN. PHOT. EXHIBITION – CHILD 2010                                 FIAP Patronage No. 2009/133
 • 5-th Int. PHOTO SALON KUMANOVO-MACEDONIA                    FIAP Patronage No. 2010/112

крај