<a href=images/Large/Lekcija-prva.gif >Lekcija-prva.gif</a> <p> Description: Види ги и следните две слики </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/lekcija-vtora.gif >lekcija-vtora.gif</a> <p> Description: Види ја претходната и следната фотографија </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/lekcija-3.gif >lekcija-3.gif</a> <p> Description: Види ги двете претходни фотографии </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/WinterinPobozhie3-ЗимавоПобожје3.jpg >WinterinPobozhie3-ЗимавоПобожје3.jpg</a> <p> Description: Зима во Побожје, Македонија </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/WinterinDam6-ЗимавоДам6.jpg >WinterinDam6-ЗимавоДам6.jpg</a> <p> Description: Зима во Амстердам, Холандија. На сликата каналот Де Витенкаде </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/G1-Г1.jpg >G1-Г1.jpg</a> <p> Description: Снимено во Скопје </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/SchoolSchool'schildren1.jpg

Description: Школски деца. Погледајте ја со следната фотографија

Photographer: Цветан Гавровски

' /><a href=images/Large/SchoolSchool'schildren2.jpg

Description: Школски деца. Погледајте ја заедно со претходната фотографија

Photographer: Цветан Гавровски

' /><a href=images/Large/ChildrenfromShutka.jpg >ChildrenfromShutka.jpg</a> <p> Description: Деца од Шутка, во близина на Скопје </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/CHELLO-Виолончело.jpg >CHELLO-Виолончело.jpg</a> <p> Description: Виолончело. Снимено во Амстердам </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/StreetPrayer14.jpg >StreetPrayer14.jpg</a> <p> Description: Улична молитва пред џамија во Скопје, 2015 година </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p><a href=images/Large/Citywindows23-Градскипрозорци23.jpg >Citywindows23-Градскипрозорци23.jpg</a> <p> Description: Градски прозорци. Снимено во Амстердам </p><p> Photographer:  Цветан Гавровски</p>